تبلیغات
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com - نمونه سوالات تستی پیام آسمانی نهم درس به درس ( 13 )
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com
وبلاگ تخصصی قرآن،پیام های آسمان و عربی شهرستان سلماس
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام :
محضرمبارک سروران و همکاران بزرگواری که از وبلاک بنده « فلق » بازدید نموده خوش آمد گفته و از خداوند منان موفقیت وشاد کامی روز افزون ر ا آرزومندم .

دبیر قرآن ،پیامهای آسمان و عربی شهرستان سلماس

مدیر وبلاگ : بهروز فیض اله زاده
نظرسنجی
کیفیت بخش دانلود مطالب از پایگاه چگونه است؟

درس سیزدهم

1- کدام آیه شریفه درارتباط با قانون عمل وعکس العمل است؟

الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» »

ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د)«رَبّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسنَة وَفی الاخِرَةِ حَسنَةً

2- کدام آیه شریفه به قانون عمل وعکس العمل اشاره ندارد؟

الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»

ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د) « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»

3- درچه صورتی نباید ازپدرومادراطاعت کرد؟

الف)برآورده نکردن نیازهایمان ب)نیکوکارنباشند ج)صله رحم راانجام ندهند د)دستوری برخلاف رضایت خدابدهند

 

4- کدام مورد درباره صله رحم درست نیست؟

الف) پیروی واطاعت ازهمه ی دستورات خویشاوندان ب)محکم کردن روابط

ج)محبت کردن به خویشاوندان د)دید وبازدیدازخویشاوندان

5- باتوجه به سخنان حضرت علی (رض)نتیجه نیکی کردن به والدین چیست؟

الف)زیادشدن ثروت ب)عمرطولانی ج)نیکی کردن فرزندان درآینده د)برطرف شدن مشکلات

6- آیه شریفه « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»درارتباط باکدام مورد است؟

الف)نیکی به والدین ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)درخواست رزق وروزی ازخداوند

7- باتوجه به آیه شریفه « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»پاداش هرنیکی نزد خداوندچقدراست؟

الف)دوبرابر ب)به همان اندازه ی نیکی ج)هفتادبرابر د)ده برابر

8- کدام مورد باعث جلب محبت نزدیکان می شود؟

الف)نیکی به پدر ومادر ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)انجام کار نیک

9- پاداش و نتیجه کدام کارهاهم دراین دنیا وهم درآخرت به انسان می رسد؟

الف)صدقه،صله رحم،توکل برخدا ب)صله رحم،نیکی به پدرومادر،دادن صدقه

ج)نیکی به والدین،توکل برخدا،صدقه دادن د)صله رحم ،ناامید نشدن،دادن صدقه

10- تجربه ی دانشمندان ثابت کرده است که رویدادهای جهان بصورت اتفاقی رخ می دهد. ص غ

11- پدرومادری که صالح ونیکوکارنیستند؛لازم نیست باآنان باادب واحترام رفتارکرد. ص غ

12- درهمه حالتهابایدازپدرومادراطاعت کرد ؛حتی اگردستورشان برخلاف امرخداباشد. ص غ

13- انجام هرکارنیک ویابدقبل ازآن که آثارش به دیگران برسد به ................. برمی گردد.

14- کسی که به پدر ومادرش نیکی می کند ............... نیز به اونیکی می کنند.

15- هرکار خیر راکه انجام می دهیم درواقع به ...................کرده ایم.

پاسخ صحیح جملات زیر را با علامت  مشخصکنید  

الف/ آیا خداوند قانون عمل و عکس العمل را تنها برای اجسام مادی قرار داده است

           بلی                   خیر

ب/جهان خلقت براساس قوانین ثابت و دقیقی آفریده شده است .  ص          غ

ج/نتیجه کار خیر فقط در روز قیامت به صاحبش باز می گزدد. ص           غ

آیه شریفه "من جاء بالحسنه فله عشرا مثالها "به چه نکتهای اشاره دارد ؟

الف/ بهترین روزی دهنده          ب/ انفاق       ج/ذره ای نیکی        د/پادش چند برابر

 جای خالی را با کلما ت مناسب پر کنید

الف /خداوند بعد از اطاعت از خود نیکی ....................را واجب کرده است.

ب/ هر رویدادی در تمام خلقت   ...........و به صورت اتفاقی رخ نمی دهد.

 رابطه بین گزینه های زیر را پیدا کرده و با خطی بهم وصل نمایید.(یک مورداز سمت راست اضافه است)

                الف :                                                    ب:

          1-صله رحم                                        1- رسیدگی به محرومان

          2- باز تاب عمل                                   2- روابط خویشاوندی

          3- صدقه

 در عبارات زیر قانون عمل و عکسل العمل را مشخص کنید.

 1-بخشش خداوند........                            3- نیکی به والدین...............

2- رفع بلا...............                             4- طول عمر......................

 چه هنگامی نمی توان از پدر و مادر اطاعت کرد ؟

 طبق فرمایش امام باقر (ع) دو اثر از آثار صله رحم به زند گی انسان را نام ببرید .

درسهای 9-10-11-12

 امام صادق (ع) نعمت ......................از بزرگترین نعمتهای الهی دانستند.

رها کردن ارزشهای ارزشمند الهی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت ؟

 دو نکته از نکاتی که از حدیث ثقلین دریافت می شود کدام است.

 حضرت علی (ع) در باره روزهای کودکی خود چه می فرماید؟

 خداوند به پیامبر در باره تربیت و آموزش علوم و معا رف دین به حضرت علی (ع) چه فرمودند؟

 شایسته ترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خدا چه کسی می تواند باشد؟ چرا؟

 آیا ممکن است پیامبر بعد از خود امت اسلامی را بدون رهبر رها نماید ؟چرا؟

وظیفه هدایت و رهبری مردم همواره به عهده چه کسانی بوده است ؟

 نائب و جانشین امام زمان (عج) چه کسانی هستند؟

 خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به چه کسانی نهی کرد ؟

 هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده چه کسانی است ؟

) منظور از عالمان دینی چه کسانی هستند؟

 ولایت فقیه یعنی چه ؟

 ویژگی و خصوصیات ولی فقیه را بنویسید .(چهار مورد)

 منظور از آداب دعا چیست ؟

 نزدیکترین دعاها به اجابت دعای چه کسی است ؟

 چهار وقت فرصت برای دعا  کردن است آن را نام ببرید ؟

 آداب دعا کردن برای امام محمد باقر (ع) چگونه بود ؟

دعا کردن در دین اسلام چه اهمیتی دارد ؟

احساس اضطراب و نامیدی چه وقت سراغ انسان می آید ؟

 ترجمه حدیث ثقلین را بنویسید ؟

 چرا خداوند  پیامبر اکرم را اولین معلم قرآن قرار داد؟

 چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نا امیدی اسلام نا امید شدند ؟

 سه ویژگی از ویژگیهای امام خمینی را بیان کنید.

 توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

 دعا کردن چه فایده ای دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید.

 چرا نباید فقط در سختیها و مشکلات زندگی به دعا و نیایش با خدا پرداخت؟

با توجه به سخن امام صادق (ع) چگونه می توان به جایگاه بلند مرتبه خداوند رسید؟\

 چرا پیامبر اعظم هر گاه گروهی را برای ماموریتی به جایی می فرستاد یکی از آنان را سرپرست گروه می کردند؟

 واقعه غدیر را چه کسانی در کجا ذکر کردند؟

 هر یکی از ویژگی های چهار گانه عالمان که در سخن امام صادق(ع) آمده چه تاثیری در رهبران جامعه دارد ؟

  جملات سخن امام صادق(ع) را در باره مردمی که از عالمان واقعی پیروی نمی کنند را مرتب کنید.

در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند *

                                                * مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند

مانند یهو دیانی اند که خداوند در قرآن *

                                           *   ولی باز هم از این عالمان پیروی می کنند

آنان را به خاطر پیروی از عالمان بر کارشان سر زنش می کنند

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای « فــــلـــــق » falag.mihanblog.com محفوظ است