تبلیغات
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com - دیـــــــــــــــــــــــــــــنی دوم
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com
وبلاگ تخصصی قرآن،پیام های آسمان و عربی شهرستان سلماس
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام :
محضرمبارک سروران و همکاران بزرگواری که از وبلاک بنده « فلق » بازدید نموده خوش آمد گفته و از خداوند منان موفقیت وشاد کامی روز افزون ر ا آرزومندم .

دبیر قرآن ،پیامهای آسمان و عربی شهرستان سلماس

مدیر وبلاگ : بهروز فیض اله زاده
نظرسنجی
کیفیت بخش دانلود مطالب از پایگاه چگونه است؟

سوال 4 گزینه ای (تستی)

درس

۱- این سخن از کیست؟( از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند و با ....)

الف) امام علی      ب) پیامبر اسلام         ج) امام صادق          د) امام باقر

۲-چرا خداوند به ما چشم و عقل داه است؟

الف) تا با دقت به قدرتش بنگریم                ب) تا درباره آنچه می بینیم فکر کنیم

ج) تا از دنیای پیرامون درس خداشناسی یگیریم              د) همه موارد

۳-چرا خداوند این جهان را بیهوده نیافریده است؟

الف) زیرا خدا حکیم است            ب) زیرا خدا کار بیهوده انجام نمی دهد

ج) زیرا در آفرینش این جهان هدفی نبوده است.     د) موارد الف و ب صحیح است.

۴-با توجه به سخن حضرت علی دلیل آفرینش شگفتیهای جهان :

الف) اندیشیدن درباره آنها      ب) دوری از عذاب جهنم

ج) راه یافتن به بهشت    د) همه موارد صحیح است.

اول

۵-بهترین راه را برای سعادت خود با کمک ...... می توان انتخاب کرد:

الف) والدین    ب) پیامبران الهی     ج) دوستان     د) معلمان

۶-بنا به فرمایش پیامبر اسلام برترین عبادتها نزد خداوند ....... می باشد:

الف) نماز خواندن   ب) روزه گرفتن    ج) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند  

د) تلاش و کوشش

۷-اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت می باشد؟

الف) فرصت زندگی   ب) مقام   ج) مال و ثروت    د) دوست خوب

۸-مهمترین تفاوت انسان با حیوانات:

الف) توانایی انجام کارها  ب) سخن گفتن   ج) ارتباط با دیگران   د) قدرت تفکر و اندیشیدن

۹-نعمتهای بهشتی نتیجه کدام گزینه زیر است؟

الف) ایمان به خدا     ب) نیکی به والدین    ج) پیروی از دستورات پیامبر     د) همه موارد

دوم

۱۰بهترین نمونه دعا:

الف) نماز   ب) روزه    ج) جهاد    د) تقوا

۱۱-در کدام بخش های نماز انسان می تواند با خدا سخن بگوید؟

 الف) قنوت   ب) رکوع    ج) سجود     د) همه موارد

۱۲-یکی از کارهایی که موجب تقویت صبر انسان می شود:

الف) امر به معروف     ب) نهی از منکر      ج) روزه     د) نماز

۱۳-کدامیک از کزینه ها موانع استجابت دعا در ماجرای بنی اسراییل است؟

الف) درزی کردن   ب) غیبت کردن    ج) پرستش بتها     د) کسب مال حرام

۱۴-در جنگ احد عامل اصلی پیروزی چه بود؟

الف) صبر و تقوی   ب) دعا      ج) زیادی سپاهیان آنها   د) یاری فرشتگان

سوم

۱۵-گنج بی پایان:

الف)دنیا         ب)دین          ج)علم        د)ثروت

۱۶-ثمرات دین در زمان پیامبرعبارتند از :

الف)زنده به گر نکردن دختران   ب) باسواد شدن مردم   ج) کسی به خاطر دین تحقیر نمی شود  د) تمام موارد 

۱۷-ضامن سعادت انسانها.....:

الف) حفاظت از دین ب)  عمل به دستورات دین       ج) هدایت دین    د) عمل به دستورات مراجع تقلید 

۱۸-مهمترین وظیفه ما نسبت به دین:

الف) دفاع از دین    ب) پیروی از دین     ج) شناخت دین     د) همه موارد

چهارم

۱۹-کدام مورد جز آداب نماز محسوب نمی شود؟

الف) وضو گرفتن   ب) نماز خواندن در مسجد    ج) طهارت نداشتن د) نماز اول وقت نماز خواندن

۲۰-با توجه به فرمایش امام صادق هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند .......

الف) همواره مورد اعتماد و امین است.     ب) پشت سر او یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند      ج) او را از گناهانش پاک می کند   د) به حج خواهد رفت

۲۱-طبق فرمایش پیامبر بخشی از ثواب نماز گزار ....

الف) سهم موذن است     ب) سهم مکبر است      ج) سهم گفتن اقامه است       د) سهم امام جماعت است

۲۲-از آن به عنوان ستون دین یاد شده:

الف) اذان     ب) نماز    ج) حج    د) روزه

۲۳-استفاده از انگشتر و گردنبند طلا :

الف) فقط نماز زنان را باطل می کند   ب) نماز مردان و زنان را باطل می کند  

ج) نماز مردان را باطل می کند    د) برای مردان جرام است ولی نماز را باطل نمی کند.

پنجم

۲۴-با توجه به سخن پیامبر هر کس در ماه مبارک رمضان اخلاقش را نیکو کند :

الف) گناهان گذشته اش پاک می شود   ب) به آسانی از پل صراط خواهد گذشت   ج) حسابش در روز قیامت اسان است   د) در قیامت کارهای نیکش سنگین است

۲۵-نماز سپری است در برابر  ....... و پوششی است در برابر .....

الف) مشکلات دنیا – عذاب آخرت   ب) عذاب آخرت – مشکلات دنیا   ج) مشکلات دنیا گناهانش  د) گناهانش – عذاب آخرت

۲۶- کدامیک از فواید روزه نیست؟

الف)حفظ سلامتی    ب) توجه به محرومان   ج) تقویت صبر و اراده    د) ضامن سعادت دنیاست

۲۷-اگر شخصی بدون اختیار آبی بیاشامد روزه اش....

الف) صحیح است   ب) باطل است     ج) حرام است      د) اشکال دارد

۲۸-دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامن برای شخص روزه دار چه حکمی دارد؟

الف) باطل      ب) صحیح      ج) جایز      د) مکروه است.

ششم

۲۹-چرا مرگ برای گنهکاران وحشتناک و ناخوشایند است؟

الف) چون زاد و توشه ای برای خود نیندوخته اند   ب) وسایل عذاب خویش را فراهم نموده اند   ج) دنیای خود را آباد کرده اند   د) همه موارد

۳۰-چرا مرگ برای نیکوکاران خوشایند است؟

الف) چون توشه ای کافی برای خود فراهم نموده اند   ب) در زندگی خود به خدا و پیامبر ایمان داشته اند   ج) در زندگی خویش به یاد خدا بوده اند        د) همه موارد

۳۱-مرگ برای نیکوکاران سرآغاز .... و پایان  ...... است.

الف) خوشیها – سختیها     ب) سختیها – خوشیها  ج) لذتها – رنجها   د) موارد الف و ج

۳۲-با توجه به ایه « الذین تتوفّاهم الملائکة طیّبین یَقولونَ سلامٌ علیکم أدخلوا الجنّة بما کنتم تعملونَ» کدام گزینه درباره پرهیزکاران صحیح است؟

الف) کسانی که فرشتگان جانهایشان را می گیرند و به بهشت می روند  ب) بسار سلام می کنند    ج) پاک و طاهر هستند   د) اعمال صالح انجام داده اند.

هفتم

۳۳-پاسخ ابوذر در جواب اینکه چرا ما از مرگ می ترسیم این بود که شما دنیایتان را .... و آخرتتان را ......

الف) آباد – آباد    ب) خراب – خراب     ج) آباد – خراب    د) خراب – آباد

۳۴-با توجه به سخن قرآن چه چیزی انسان را از گناهان و زشتیها باز می دارد؟

الف) اعمال نیک    ب) نماز    ج) خوش اخلاقی    د) نیکی به پدر و مادر

۳۵-علت ازار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟

الف) بداخلاقی با خانواده    ب) گناهان زیاد   ج) بی توجهی به نماز    د) شرکت نکردن در جهادها

۳۶-انجام واجبات و ترک گناهان باعث ..... مرگ می شود؟

الف) نزدیکی    ب) دوری    ج) سختی      د) آسانی

۳۷-آیه « أقم الصلوة إنَّ الصلوة تنهی عنِ الفحشاء و المنکر» به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف)خوش رفتاری با والدین   ب) دوری از گناهان  

 ج) کمک به بینوایان    د) اهمیت دادن به نماز

هشتم

۳۸-کدام یک از موارد زیر جزء آداب زیارت می باشد؟

الف)وضو گرفتن          ب)غسل کردن          ج)پوشیدن لباس تمیز وپاکیزه          د)همه ی موارد

۳۹-سومین مرحله ی غسل………. است.

الف)شستن طرف چپ بدن          ب)شستن سر و گردن          ج)شستن طرف راست بدن          د)نیت کردن

۴۰-مراحل انجام غسل به ترتیب عبارتند از:

الف)نیت، شستن طرف راست، شستن سر و گردن ،شستن طرف چپ

ب)نیت،شستن طرف چپ،شستن سر و گردن،شستن طرف راست

ج)نیت،شستن سر و گردن ،شستن طرف راست،شستن طرف چپ

د)نیت،شستن طرف راست،شستن طرف چپ

۴۱-با توجه به سخن امام باقر(ع)انسان با چه ویژگی هایی به پاداش الهی و بهشت می رسد؟

الف)عمل صالح          ب)پرهیزکاری          ج)دعا کردن          د)موارد الف و ب

۴۲-در موقع کمک به خدا از امامان بخواهیم برایمان دعا کنند؟چرا؟

الف)برگزیدگانِ خدا هستند          ب)نیکوکارند          ج)دعای آنها بیشتر مورد توجه خدا قرار می گیرد          د)موارد ب و ج

نهم

۴۳-کدامیک از موارد زیر از ویژگی های زمان ظهور امام زمان نیست؟

الف)فراوانی نعمت     ب)عدل جهان       ج)جنگ و خونریزی       د)پیشرفت علم و دانش

۴۴-کدام ویژگی زیر شامل یک منتظر واقعی امام زمان(عج)می باشد؟

الف)دعا کردن          ب)امیدوار بودن       ج)ترویج کارهای نیک     د)همه ی موارد

۴۵-با توجه به سخن پیامبر (ص)بهترین کارهای امت من..........است

الف)انتظار فرج          ب)دعا کردن          ج)صبور بودن          د)امر به معروف

۴۶-فرج یعنی چه؟

الف)گشایش در کارها    ب)عبادت کردن    ج)برطرف شدن مشکلات   د)موارد الف و ج

۴۷-کدام گزینه با حکومت عدل جهانی مرتبط است؟

الف)امام حسین(ع)          ب)امام حسن(ع)         ج)پیامبر(ص)       امام زمان (عج)

دهم

۴۸-ترجمه (((قواماء)))یعنی:

الف) اسراف          ب) بخشش          ج)میانه رو          د)انفاق

۴۹-چه کار هایی بخشش را باطل می کند؟

الف)صدقه دادن با منت    ب)اسراف در بخشش     ج)اذیت و آزار        د)موارد الف و ج

۵۰-فواید سخاوت مربوط به کدام گزینه است؟

الف)نزدیک شدن به خدا          ب)نزدیک شدن به بهشت           ج)نزدیک شدن به مردم           د)همه ی موارد

۵۱-کدام یک از موارد زیر جزء سخاوت نمی باشد؟

الف)خوشحال کردن دیگران          ب)آشتی بین دیگران           ج)سلام نکردن          د) کمک به دوستان

۵۲-برای رسیدن به مقام نیکوکاران:

الف)بخشیدن چیزهای مورد علاقه          ب)بخشیدن چیزهایی که دوست نداریم        ج)اسراف نکردن          د)انفاق کردن

یازدهم

۵۳-کدامیک ازسرگرمی های زیر می توانند باعث زیانهای بزرگی شوند وپرداختن به آنهاگناه است؟

الف)تماشای برنامه کودک                                   ب)بازی های خطرناک رایانه ای

ج)برنامه های ورزشی                                              د)مسابقه های تلویزیونی

۵۴-ضرب المثل«نابرده رنج گنج میسر نمی شود»باکدامیک ازموضوعات زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)کم طاقتی               ب)سرگرمی های نامناسب            

 ج)بخشندگی              د)حفظ سلامتی

۵۵-چه چیزی باعث می شود یک کاربرای انسان به صورت عادت درآید؟

الف)رغبت وتمایل             ب)تمرین وتکرار            

ج)شکست درآن کار         د)الف وب

۵۶-کدام گزینه صحیح است؟

الف)کسی که ازعادتهای خوب پیروی کند،هرگز به مقام های بلند نخواهدرسید

ب)هرقدرهدفهای ما درزندگی بزرگتر وارزشمندترباشد،دستیابی به آنها راحت ترخواهدبود

ج)وقتی کاری رابه صورت مداوم انجام می دهیم،آن کاربرای ماعادت می شود وترک آن دشواراست                                      د)عادتهای انسان هابایکدیگر تفاوتی ندارد.

دوازدهم

۵۷-آیه ی1تا3سوره مُطَفّفین«وَیلٌ لِلمُطَفّفین.الَّذینَ إِذَا اکتالوا عَلَی النّاسِ یَستَوفون.وَإِذا کالوهُم اَو وَزَنوهُم یُخسِرون.»بیانگر کدام موضوع است؟

الف)کم فروشان      ب)عادات وآسیب ها        ج)سخاوت            د)سعادتمندی

۵۸-عبادت ده جزء داردکه نه جزء آن........................است.

الف)نماز خواندن          ب) روزه گرفتن           ج)جهادکردن       د) کاروکسب حلال

۵۹-استفاده ازدرآمد کدام یک ازکارهای زیر برای انسان می تواند خوب وحلال باشد؟

الف)کم فروشی                ب)قمار             ج)رفتگری                    د)حقه بازی

۶۰-کدام گزینه صحیح است؟

الف)کم فروشان کسانی هستند که وقتی برای خود پیمانه می کنند کم می گذارند

ب)یکی از ثمرات کار برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است

ج)کسی که اموالش راازراه حرام به دست آوردوآن رادرکارهای خوب مصرف کند،گناهش پاک می شود

د)کسی که خودش درآمدی ندارد ،می تواند می تواند اموالش راسخاوتمندانه درکارهای خیرخرج کند.

سیزدهم

۶۱-کدام یک از موارد زیر،جزء بی توجهی به حق الناس است؟

الف)مسواک نزدن   ب)بدرفتاری با همسایه    ج)نماز نخواندن    د)غیبت نکردن

۶۲-استراحت کردن بعد از کارکردن جزءکدام یک از حقوق سه گانه است؟

الف)حق الله   ب)حق النفس    ج)حق الناس

۶۳-کدام مورد جزء اموال عمومی نیست؟

الف)پارک       ب)جنگل               ج)ماشین شخصی            د)اتوبوس عمومی

۶۴-کدام یک از حقوق سه گانه مهمتر است؟

حق الله      ب)حق النفس           ج)حق الناس

۶۵-حق الناس در مورد کدام از گزینه ها صحیح است؟

الف)حقوق مالی   ب)حفظ آبرو        ج)شخصیت افراد        د)حقوق مالی-حفظ آبرو-شخصیت افراد

 

چهاردهم

۶۶-کدام یک از موارد جزء افراد نامحرم برای زنان است؟

الف) عمو    ب)پدر شوهر     ج)دایی     د)برادر شوهر

۶۷-کدام یک از موارد برای مردان ،نامحرم است؟

الف) دختر برادر     ب) مادر زن      ج) مادر بزرگ       د)دختر عمو

۶۸-کدام مورد از کارهای زیر حرام نیست؟

الف) پوشیدن لباس بدن نما     ب) پوشیدن لباس انگشت نما   ج) سخن گفتن با لحن تحریک کننده         د)پوشیدن لباس مشکی

۶۹-مهمترین فایده حجاب کدام است؟

 الف) محبوبیت در بین افراد خانواده             ب) دوستی و محبت خداوند

ج) دوستی دیگران                                    د)در امان ماندن از اذیت افراد سودجو

۷۰-کدام مورد برای مردان ،جزء افراد محرم است؟

الف) دختر پسر      ب) دختر عمو       ج) دختر دایی      د)خواهر زن

پانزدهم

۷۱-امیر مومنان حضرت علی(ع) می فرمایند: همه ی کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با ....... مانند قطره در برابر دریای عمیق است.

الف) تلاوت قرآن  ب) امر به معروف ونهی از منکر 

 ج) نماز خواندن     د) نیکی به پدر و مادر

۷۲-امیرمومنان حضرت علی (ع) می فرمایند: خداوند سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد مگر به خاطر اینکه ........ را ترک کردند.

 الف) خواندن نماز    ب) پیروی کردن از پیامبران   ج) امر به معروف و نهی از منکر    د) جهاد در راه خدا

۷۳-موثرترین شیوه ی امر به معروف و نهی از منکر کدام شیوه است؟

الف) امر به معروف عملی     ب) امر به معروف زبانی          ج) تنبیه کردن و برخورد با فرد خطاکار        د) موارد الف و ب

۷۴-کدام یک از روش های زیر نوعی امر به معروف عملی می باشد؟

الف) برخورد شدید با فردی که نمازگزاران را مسخره می کند    ب) نمازخواندن در حضور فردی که نماز را مسخره می کند              ج) تنبیه کردن دانش آموزی که اموال عمومی مدرسه را خراب می کند         د) تذکر دادن به دانش آموزی که در کلاس حواس دیگران را پرت می کند.

شانزدهم

سوالات صحیح وغلط

درس

۱-خداوند این جهان را بیهوده و عبث نیافریده است .                                       ص             غ

۲-نگاه ما به پدیده های اطرافمان کند و بی دقت است .                                     ص             غ

۳-خداوند به ما چشم داده تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه کنیم .               ص             غ

اول

۴-پیامبران الهی بهترین راه سعادت را برای انسان انتخاب کرده اند.                      ص             غ

۵-اولین سرمایه ی انسان در این دنیا برای سعادت و خوشبختی، سلامتی است.          ص             غ

۶-نعمتهای بهشتی نتیجه ی انجام کارهای نیک است.                                       ص             غ

دوم

۷-از مهمترین و ساده ترین راه های یاری طلبیدن از خدا دعا کردن است.              ص             غ

۸-خداوند همه درخواست های ما را پاسخ می دهد .                                       ص             غ

۹-ما می توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف کنیم.        ص             غ

سوم

۱۰-مقاومت هشت ساله ی جوانان مومن در برابر ارتش صدام نمونه ای روشن از مسئولیت همگانی است     ص        غ                                                                                      

 ۱۱-با نگاهی به تاریخ اسلام در می یابیم مسلمانان صدر اسلام اصلاٌ از دین دفاع نمی کردند .    ص             غ

۱۲-پیشرفت علمی تنها راه دست یافـتن به خوشبختی است.                                              ص            غ      

چهارم

۱۳-استفاده ازانگشتر یا گردن بند طلا برای مردان نماز را باطل می کند.                                   ص          غ  

۱۴-اگر بعد از نماز بفهمد که لباس یا بدنش پاک نبوده است نمازش با طل است.        ص          غ

۱۵-نماز خواندن با لباسی که از پوست و یا اجزای حیوانات حرام گوشت تهیه شده است صحیح است.  ص          غ            

پنجم

۱۶-فرو بردن غذایی که در میان دندانها باقی مانده است روزه را باطل نمی کند.                  ص            غ 

۱۷-ترجمه ی حدیث " صوموا تصحّوا: روزه بگیرید تا سالم بمانید." می باشد.           ص            غ    

۱۸-روزه گرفتن بدون نیّت باطل است.             ص            غ         

ششم

۱۹-مرگ برای همه ی انسانها یکسان است.                                           ص            غ 

۲۰-مرگ برای نیکوکاران به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.         ص            غ  

۲۱-انسانها با اعمال و کار خوب خود جایی را در بهشت برای خود می سازند.                    ص            غ           

هفتم

۲۲-حالت همه انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان است.                                      ص            غ  

۲۳-هر قدر انسانها از گناه دور شوند به بهشت نزدیک می شوند.                             ص            غ

۲۴-بر پا داشتن درست و به موقع نماز باعث دوری انسان از گناه می شود.                       ص            غ  

هشتم

۲۵-دعا کرن تنها وسیله ی حل مشکلات است     ص          غ                             

۲۶-در غسل اگر مانعی به بدن چسبیده باشد عسل صحیح است.         ص        غ                                  

۲۷-زیارت امامان موجب بخشیدن گناهان و اجابت دعاها می شود.  ص          غ          

۲۸-آداب زیارت انجم کارهای واجب است تا بیشتر لطف خدا شامل بندگان شود.           ص          غ           

نهم

۲۹-امام زمان(عج)از تمام کار های خوب و بد بندگان خبر دارد          ص          غ

۳۰-حکومت امام زمان (عج)حکومت عدل جهانی ست          ص          غ

۳۱-فرج یعنی گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات          ص          غ

۳۲-با توجه به سخن پیامبر(ص)بهترین کار های امتش خیر خواهی است          ص          غ

دهم

۳۳-سخاوت و بخل تنها در مسائل و امور مالی است.          ص          غ

۳۴-سخاوتمندی یعنی اینکه دیگران را از آنچه داریم بهره مند کنیم.          ص          غ

۳۵-سخاوت درختی است که شاخه هایش در بهشت است.          ص          غ

۳۶-با توجه به سخن پیامبر(ص) نتیجه ی بخل ورزیدن دوری از آتش جهنم است.          ص          غ

یازدهم

۳۸-۳۷-عادتهای انسانها بایکدیگر متفاوت است .                ص                     غ

۳۹-رسیدن به یک هدف بزرگ باعاداتی مانند کم طاقتی امکان پذیر است .        ص                    غ

۴۰-زیاده روی درسرگرمیهای خوب باعث بازماندن ازوظایف دیگر می شود     ص                   غ

۴۱-ترک عادات بد امکان پذیر نیست .                    ص                     غ    

دوازدهم

 ۴۲-  وارد شدن اموال مردم به زندگی انسان تاثیرات منفی برزندگی اوخواهدداشت:   ص               غ

۴۳-کسی که ازراه حرام مالی رابه دست آورد وازهمان مال به فقیران صدقه دهد،گناهش پاک می شود:     ص         غ

۴۴-کاروتلاش دردین اسلام درردیف عبادتهای بزرگ شمرده می شود.            ص                 غ

۴۵-یکی ازفایده های کارکردن توانایی برای انفاق است.                             ص                  غ         

سیزدهم

۴۶-امر به معرف جزءحق الناس است.       صحیح             غلط

۴۷-معتاد شدن بی توجهی به حق النفس است.            صحیح            غلط

۴۸-اجرای حق الناس از بین حقوق سه گانه اهمیت بیشتری دارد.    صحیح            غلط

۴۹-پارک جزء اموال عمومی نیست.                               صحیح             غلط

                                   

چهاردهم

۵۰-مادر زن برای مرد ،نامحرم است.                  صحیح             غلط

۵۱-پسر خواهر برای زن ؛نامحرم محسوب نمی شود.               صحیح               غلط

۵۲-مردان نباید به زن نامحرم که حجاب اسلامی ندارد،نگاه کند.                 صحیح           غلط

۵۳- حجاب از دستوراتی است که سلامتی روح ما را به دنبال ندارد.                     صحیح           غلط            

پانزدهم

۵۴-باید توجه داشته باشیم که برای حفظ آبروی افراد تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور دیگران به آنها بازگو کنیم.           صحیح            غلط

۵۵-موثرترین شیوه ی امر به معروف مجبورکردن دیگران به انجام کار نیک است.       صحیح           غلط

۵۶-روی برگرداندن و با سردی برخوردکردن با افرادی که با پوشش نامناسب در جامعه حاضر می شوند نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.           صحیح          غلط

۵۷-صحبت کردن و نصیحت کردن دانش آموزی که اموال عمومی مدرسه را خراب می کند نوعی امر به معروف عملی می باشد.           صحیح             غلط    

           

شانزدهم

سوالات کامل کردنی یا وصل کردنی

درس

۱-نگاه ما به پدیده های اطرافمان نگاهی ............... و ............ است.

۲-خداوند به ما .............. داده ست تا درباره ی آنچه می بینیم فکر کنیم.

اول

۳-حضرت علی می فرمایند ....... مانند ابرها می گذرند . پس انرا غینمت شمارید.

۴-برترین عبادت نزد خدا ........ است.

۵-مهمترین تفائت انسان با حیوانات در ......... است.

دوم

۶-خداوند مهربان به خاطر.............. و.............. به همه آفریده های خود توجه دارد.

۷-بهترین نمونه دعا ................. است.

۸-انسان مومن برای ................ گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند.

سوم

۹-وصل کنید ( یک گزینه اضافی است)

 تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت               پاسداری از دین

عامل اتحاد برادران دینی                              عمل بدون قید و شرط از دستورات دینی

علت عدم رهایی کامل از بدبختی                      تکیه به تجربه و دانش

ضامن سعادت انسانها                                   پذیرش دین اسلام

                                                           دین اسلام

 

۱۰در تعالم اسلامی ، فرهنگی پسندیده و قابل تقدیر است                وضو

از واجبات نماز به شمار می رود                                      نماز

به عنوان ستون دین و معراج مومنان یاد شده است                 اذن گویی

                                                                         رفتن به مسجد

چهارم

 

 

 

 

 

 

پنجم

 

 

 

۱۱-روزه سپری است در برابر ................... و پوششی است در برابر ................ .

۱۲-با توجه به سخن امام صادق خداوند روزه را بر همگان واجب کرد تا در این ماه ................................... .

۱۳-پاداش کارهای نیک در ماه رمضان ................. برابر ماههای دیگر است.

ششم

۱۴-زیرک می توانست تمام وقتش را به خوش گذرانی و تفریح بپردازد، ما نیز در دنیا ممکن است......................

۱۵-نگهبانان هنگام رفتن ، به زیرک اجازه هیچ کاری را ندادند، پس فرشته مرگ ..................

۱۶-زمان پادشاهی زیرک خیل زود سپری شد ، پس زندگی دنیایی ما هم ......................

هفتم

۱۷-حالت انسانها هنگام روبه رو شدن با مرگ ( یکسان است – یکسان نیست)

۱۸-احساس همه انسانها در هنگام روبه رو شدن با مرگ متناسب با ................ است که در دنیا انجام داده اند.

۱۹-خداوند می فرماید: هرکس به نماز پنجگانه را اول وقت بخواند من .............................................. .

هشتم

 

۲۰شیوه انجام غسل یکسان است ولی ……………متفاوت است.

۲۱-مهمتریت فایده ی زیارت……………………است.

۲۲-………………یکی از آداب زیارت می باشد که در اسلام بر آن تاکید زیادی شده است.

۲۳-اولین مرحله در انجام غسل…………است.

نهم

۲۴-امام زمان(عج)از تمام کار های خوب و بد بندگان خبر دارد          ص          غ

۲۵-حکومت امام زمان (عج)حکومت عدل جهانی ست          ص          غ

۲۶-فرج یعنی گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات          ص          غ

۲۷-با توجه به سخن پیامبر(ص)بهترین کار های امتش خیر خواهی است          ص          غ

دهم

۲۸-با توجه با سخن پیامبر (ص) .............. از آتش جهنم دور است و .............. به آتش جهنم نزدیک است .

۲۹-............یعنی بیش از اندازه به دیگران کمک دادن و محتاج شدن خود.

۳۰-با توجه به سخن پیامبر (ص)بخیل ترین مردم کسی است که .......................... بخل بورزد.

۳۱-بهترین راههای نیکی کردن به دیگران ...................... است.

یازدهم

۳۲-عبارات مربوط به ستون الف را به مفاهیم مربوط از ستون ب وصل کنید

                        « الف »                                       «  ب»

سرگرمی که به خودی خود بدنیست اماباید برنامه ریزی کرد         کم طاقتی

نابرده رنج گنج میسر نمی شود                                       معاشرت با دوستان ناباب

سرگرمی نامناسب که تاثیر بسیاربدی برانسان می گذارد.            دیدن برنامه تلویزیون

                                                                       ارزش کار     

دوازدهم

۳۳-عبارات مربوط به ستون الف را به مفاهیم مربوط از ستون ب وصل کنید

                        « الف »                                                «  ب»

یکی ازآثار مال حرام برزندگی انسانها                                       کم فروشان

مالی که ازاین راه به دست آید زیاد نخواهدشد وبرکتی نخواهدداشت          کسب حلال

کسانی که وقتی می خواهند برای دیگران پیمانه ووزن کنند کم می گذارند     راه حرام

                                                                          مستجاب نشدن دعاها

سیزدهم

۳۴-حق الناس فقط در حقوق مالی مردم نیست بلکه حفظ آبرو ،......................آنان نیز حق الناس است.

۳۵- این که شخصی مسواک می زند حق .......را رعایت کرده است.

۳۶-این که فردی زکاتش را نمی پردازد بی توجهی به حق ........است.

چهاردهم

۳۷-نگاه کردن به بدن مردان نامحرم برای زن........است.

۳۸-پوشاندن تمام بدن به جزء .......و.......برای زنان واجب است.

۳۹-دین اسلام هر کاری که مردان یا زنان را به گناه می اندازد ...............می داند.

پانزدهم

۴۰-امر به معروف یعنی دعوت دیگران به انجام ........... می باشد.

 ۴۱-.............. یعنی بازداشتن دیگران از خطا و اشتباه.

۴۲-در نهی از منکر هدف ما این است که انسان خطاکار به ....... ادامه ندهد.

۴۳- موثرترین شیوه ی امر به معروف و نهی از منکر شیوه ی ......... است.

 

شانزدهم

سوالات تشریحی

درس

۱-حضرت علی دلیل آفرینش شگفتیهای بی پایان این جهان را چه می داند؟

۲-حضرت علی درباره شگفتیهای آفرینش انسان چه می فرماید؟

۳-چرا خداوند به ما چشم و گوش و عقل داده است ( 2مورد بیان کنید)

۴-آیا خداوند این جهان را بیهوده خلق کرده است؟ چرا؟

اول

۵-خداوند چه کسانی را از چهارپایان هم گمراهتر می داند؟

۶-دو مورد از شباهتهای عمر انسان با بازی فوتبال را بنویسید:

۷-فرد دور اندیش نسبت به شنیدن صدای اذان چه رفتاری از خود نشان می دهد؟

۸-چرا حضرت علی فرصتها را مانند ابرها بیان فرموده اند؟

دوم

۹-چه چیزی موجب شده بود که دعای بنی اسراییل مستجاب نشود؟

۱۰-چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

۱۱-چگونه از خداوند یاری و استعانت بگیریم؟نام ببرید

۱۲-سخن امام صادق را درباره روزه و اهمیت آن بنویسید:

سوم

۱۳۰ارزش دین چه موقع مشخص می شود؟

۱۴-دو مورد ازشباهتهای زمان جاهلیت را با اکنون بنویسید:

۱۵-به چه علت برخی خودشان را از راهنمایی های خدا بی نیاز می دانند؟

۱۶-دو نمونه از ثمراتی را دین که برای ما به همراه آورده را بنویسید:

چهارم

۱۷-چه تفاوتی بین احکام نماز و واجبات آن وجود دارد؟

۱۸-محتوای اذن و اقامه را بنویسید؟

۱۹-سه مورد از شرایط لباس و مکان نماز گزار را بنویسید:

۲۰-مکان غصبی به چه مکانی گفته می شود؟

پنجم

۲۱-فرو بردن غبار و دود غلیظ به حلق را به عنوان یکی از مبطلات نماز توضیح دهید:

۲۲-سخن امام صادق در مورد اینکه چرا خدا روزه را واجب کرده است را بنویسید:

۲۳-سه مورد از فواید روزه را بنویسید:

۲۴-سه مورد از مبطلات روزه را فقط نام ببرید:

ششم

۲۵-حال مومنان در هنگام مرگ را بنویسید:

۲۶-حال کافران را در هنگام مرگ بنویسید:

۲۷-مرگ برای چه کسانی وحشتناک وناخوشایند است؟

 

هفتم

۲۸-چرا مرگ برای گروهه از تنسانها سخت و برای گروهی آسان است؟

۲۹-چه چیزی باعث آمرزش آن جوان شد؟

۳۰-رفتارشخص بداخلاق و خوش اخلاق را وقتی عصبانی می شوند مقایسه کنید:

هشتم

۳۱-آداب زیارت یعنی چه؟

۳۲-دو مورد از آداب زیارت را نام ببرید

۳۳-مراحل انجام غسل را نام ببرید

۳۴-دو مورد از فواید زیارت را نام ببرید

نهم

۳۵-دو نمونه از ویژگی های زمان ظهور حضرت مهدی را توصیف کنید ؟

۳۶-فرج یعنی چه؟

۳۷- پیامبر در مورد آرزوی پسندیده ی فرج چه می فرماید؟

۳۸-با انجام چه کارهایی می توانیم از منتظران واقعی امام زمان باشیم؟

دهم

۳۹-اسراف در سخاوت یعنی چه ؟   با ذکر مثال"

۴۰-دو مورد از فواید سخاوت را نام ببرید:

۴۱-فواید صدقه دادن را از نظر فردی و اجتماعی بنویسید. (هرکدام یک مورد)

۴۲-امام رضا (ع)سخاوت را به چه چیز تشبیه کرده است؟

یازدهم

۴۳- دو عادت بدی که می توانند مانع رشد ماشوند وماراازمسیر خوشبختی واقعی دورکنند رانام ببرید

۴۴-رفتار انسان صبور وکم طاقت را درموردزیر باهم مقایسه کنید:

                                      صبور: ................................            

دوستش کتابش رابرمی دارد

                                       کم طاقت...............................

۴۵-اگر بخواهیم رشد کنیم ودرزندگی سعادتمند باشیم(درباره عادات) چه باید بکنیم؟

1-

2-

۴۶-امام علی (ع)درباره تاثیر پیروی ازعادات بدچه می فرماید؟

 

دوازدهم

۴۷-عبارات زیررامرتب کنید وسپس پیام حدیث را داخل مستطیل بنویسید

        زیادنخواهدشد

برکتی نخواهدداشت

    واگر هم زیادشود

                                                        

مالی که ازراه حرام به دست آید...........................................


پیام :

۴۸-رسول خدا(ص)درباره عبادت وکسب وکارحلال چه می فرماید؟

۴۹-چراخداوند درقرآن (سوره مطففین)به کم فروشان وعده عذاب می دهد؟

۵۰-سه مورد ازفایده های اجتماعی کارکردن رانام ببرید؟

 

سیزدهم

۵۱-حق الناس را با ذکر مثالی توضیح دهید.

۵۲-حق النفس را با ذکر مثالی توضیح دهید.

۵۳-حق الله را با ذکر مثالی توضیح دهید.

۵۴-اموال عمومی را ذکر مثالی توضیح دهید.

 

چهاردهم

۵۵-مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟

 ۵۶-مقدار پوشش واجب برای زنان چه مقدار است؟

۵۷-مهمترین فایده ی حجاب چیست؟

۵۷-خداوند در قرآن در مورد حجاب زنان به پیامبرش چه فرموده است؟

پانزدهم

 ۵۹-امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

۶۰-سه شیوه ی از روش های امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید؟

 ۶۱-دو شیوه ی امر به معروف و نهی از منکر در برابر مغازه داری که گران فروشی می کند بنویسید؟

 ۶۲-اگر دوست شما گناهی را انجام دهد چگونه او را از خطا و اشتباهش نهی می کنید؟ ( دو شیوه را بنویسید)

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای « فــــلـــــق » falag.mihanblog.com محفوظ است